Úvod

Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší