E Oprávnené metodiky meraní v odboroch oprávnených technických činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.

a5 oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia emisií

Kód NEIS Látka /veličina /parameter Druh/ princíp metodiky Označenie metodiky Dátum vydania Merací rozsah * Medza identifikácie /detekcie (LOD) Neistota U(k = 2) Čl. Typ met. Typ akr. Použitie /modifikácie podmienky /iné Zavedenie od Platnosť do Zodpovedné osoby Zodpovedné osoby subdodávateľa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.3.00 3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc gravimet¬rická metóda – izokinetický odber STN EN 13284-1 01.06.2003 0,5 mg/m3
a) x1 SRM c) P 10.10.2013 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
2 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS (technika studenej pary) STN EN 13211 01.04.2003 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
3 2.1.01 ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg AAS (technika studenej pary) EPA 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
4 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl AAS-ETA / GF STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
5 2.1.02 tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
6 2.2.01 selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se AAS-ETA / GF;ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
7 2.2.02 telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te AAS-ETA ICP-AES SMEP-07-IPP (EPA Met. 29) 20.07.2011 0,00002 mg/m3
c) x1 ALT P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
8 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
9 2.2.03 kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
10 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
11 2.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
12 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
13 2.2.05 olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb AAS AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
14 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb AAS (hydridová technika) STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
15 2.3.01 antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
16 2.3.02 cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn AAS-ETA ICP-AES SMEP-07-IPP (EPA Met. 29) 20.07.2011 0,00002 mg/m3
ALT P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
17 2.3.03 fluoridy vyjadrené ako F Spektrofotometria, potenciometria SMEP-07-IPP (EPA 13A,B, STN EN 13284-1) 20.07.2011 0,014 mg/m3
a) d1) x1 ALT P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
18 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) k3 x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
19 2.3.04 chróm a jeho zlúčeniny, okrem zlúčenín chrómu v oxidačnom stupni VI, vyjadrené ako Cr AAS ICP-AES EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
20 2.3.05 kyanidy vyjadrené ako CN-I IC SMEP-07-IPP (EPA CTM 033, STN EN 13284-1) 20.07.2011 0,017mg/m3
a) d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
21 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-AES / OES / MS AAS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
22 2.3.06 mangán a jeho zlúčeniny vyjdrené ako Mn ICP-AES / OES / MS AAS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
23 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS AAS-ETA ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
24 2.3.07 meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu AAS AAS-ETA ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
25 2.3.08 vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V AAS-ETA ICP-AES / OES / MS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
26 2.3.09 zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn AAS ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
27 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF ISE STN ISO 15713 01.03.2009 0,014 mg/m3
d2) x1 SM SRM a) P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
28 3.2.02 fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF destilácia SiF6 vodnou parou – fotometria STN 83 4752-4 01.08.1989 0,014 mg/m3
d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
29 3.2.03 chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl odmerná metóda STN 83 4751-4 01.08.1987 0,17 mg/m3
d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
30 3.2.04 kyanovodík IC EPA CTM 033 01.02.2000 0,017 mg/m3
d2) x1 ALT P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
31 3.2.05 sulfán (sírovodík) fotometria STN 83 4712-4 01.08.1987 0,014 mg/m3
d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
32 3.3.01 amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 odmerná metóda, fotometria STN 83 4728 01.10.1984 0,014 mg/m3
d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
33 3.3.02 plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2 spektrofotometria IC STN EN 1911 01.02.2011 0,2 mg/m3
d1) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
34 3.4.01 oxid siričitý (SO2) barium-thorinova zrážacia titrácia IC STN EN 14791 01.07.2006 6 mg/m3
d2) x2 SRM c) P/P Vrátane podielu SO3, ktorý pri podmienkach odberu prejde predsadeným filtrom TZL. 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
35 3.4.02 oxidy síry (SOx) – oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2) odber riadená kondenzácia a filtrácia, analytické stanovenie barium-thorinova zrážacia titrácia STN 83 4711 (STN EN 14791) 01.03.1983 6 mg/m3
d2) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
36 4.1.01 acetaldehyd (etanal) HPLC-DAD / UVD EPA Met.0011 01.12.1996 0,002 mg/m3
e2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
37 4.1.02 anilín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
38 4.1.06 dietylamín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
39 4.1.07 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
40 4.1.08 1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid) GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
41 4.1.09 dimetylamín GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
42 4.1.10 etanolamín GC-FID SMEP-07-IPP (STN P CEN/TS 13649) 07.08.2022 0,005 mg/m3
x1 ALT P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
43 4.1.11 etylakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
44 4.1.12 fenol GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
45 4.1.13 formaldehyd (metanal) HPLC-DAD / UVD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,002 mg/m3
e2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
46 4.1.14 2-furaldehyd (furfural) HPLC-DAD / UVD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,002 mg/m3
e2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
47 4.1.15 krezoly (hydroxyderiváty toluénu) GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
48 4.1.17 kyselina mravčia IC VDI 2457 Bl. 4 01.12.2000 0,05 mg/m3
x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
49 4.1.18 merkaptány selektívna oxidácia – SO2 Thorinova metóda EPA Met. 16A 01.02.2001 0,6 mg/m3
d2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
50 4.1.19 metylakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
51 4.1.21 nitrobenzén GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
52 4.1.22 nitrofenoly GC-FID IPP-07 (STN P CEN/TS 13649) 07.08.2022 0,005 mg/m3
x1 ALT P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
53 4.1.23 nitrokrezoly GC-FID IPP-07 (STN P CEN/TS 13649) 07.08.2022 0,005 mg/m3
x1 ALT P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
54 4.1.24 nitrotoluén GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
55 4.1.25 pyridín GC-FID IPP-07 (STN P CEN/TS 13649) 07.08.2022 0,005 mg/m3
x1 ALT P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
56 4.1.26 sírouhlík GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
57 4.1.27 tetrachlóretán GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
58 4.1.30 trichlórmetán (chloroform) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
59 4.2.01 benzaldehyd HPLC-DAD / UVD EPA Met. 0011 01.12.1996 0,002 mg/m3
e2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
60 4.2.03 butylaldehyd (butanal) HPLC-DAD EPA Met. 01.12.1996 0,002 mg/m3
e2) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
61 4.2.04 cyklohexanón GC-FID IPP-07 (STN P CEN/TS 13649) 01.04.2015 0,005 mg/m3
x1 ALT P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
62 4.2.06 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
63 4.2.07 etylbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
64 4.2.08 chlórbenzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
65 4.2.10 2-chlórpropán GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
66 4.2.11 izopropylbenzén (kumén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
67 4.2.12 kyselina octová (kyselina etánová) IC VDI 2457 Bl. 4 01.12.2000 0,05 mg/m3
x1 ALT P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
68 4.2.14 metylacetát (octan metylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
69 4.2.15 metylmetakrylát GC-FID / MSD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,1mg/m3
e2) x1 SM P/F Aktívne uhlie –CS2/silikagél –acetón 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
70 4.2.18 naftalén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005 0,00025 mg/m3
f3 x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
71 4.2.21 styrén (vinylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
72 4.2.22 tetrachlóretylén (perchlóretylén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
73 4.2.23 toluén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
74 4.2.25 vinylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
75 4.2.26 xylén (dimetylbenzén) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
76 4.3.01 acetón (dimetylketón, propán-2-on) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
77 4.3.02 alkány (parafíny) okrem metánu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
78 4.3.03 alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
79 4.3.04 alkylalkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
80 4.3.07 cyklické alkoholy GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
81 4.3.09 butylacetát GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
82 4.3.10 dibutyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
83 4.3.11 dietyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
84 4.3.12 difenyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
85 4.3.13 1,2-dichlóretylén GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
86 4.3.14 dichlórmetán (metylénchlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
87 4.3.15 diizopropyléter GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
88 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
89 4.3.19 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
90 4.3.20 chlóretán (etylchlorid) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
91 4.3.23 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
92 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As AAS (hydridová technika) STN EN 14385 01.03.2005 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
93 5.1.01 arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
94 5.1.03 berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be AAS-ETA ICP-AES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
95 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS STN EN 14385 01.03.2005 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) Ostatné matrice (EN, EPA) 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
96 5.1.04 kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd AAS-ETA / GF ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
97 5.1.05 2-naftylamín GC-MSD HPLC-DAD / UVD STN ISO 11338 01.11.2005 0,00025mg/m3
f3 x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
98 5.1.06 kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P Spaľovanie odpadov (EN) ostatné matrice (EN, EPA) modifikácia – sorpcia voda, filter – vodný výluh 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
99 5.1.06 kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co AAS ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
100 5.1.07 zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého IC separácia IAAS ICP-AES / MS EPA Met. 0061 01.12.1996 0,001mg/m3
c) x1 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
101 5.2.02 akrylonitril GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005mg/m3
e1) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
102 5.2.03 etylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e1) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
103 5.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu AAS-ETA STN EN 14385 01.03.2005 0,00002 mg/m3
c) x1 SRM c) P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
104 5.2.04 nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu AAS ICP-AES / OES / MS EPA Met. 29 01.02.2000 0,00002 mg/m3
c) x1 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing Jana Tomleinová,
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
105 5.3.01 benzén GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
106 5.3.02 1,3-butadién GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
107 5.3.03 1,2-dibrómetán GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e1) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
108 5.3.04 epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
109 5.3.06 1,2-propylénoxid GC-FID STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
110 5.3.09 trichlóretylén (trichlóretén) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
111 5.3.10 vinylchlorid (chlóretén) GC-FID / ECD STN P CEN/TS 13649 01.04.2015 0,005 mg/m3
e2) x1 SM P/F 04.04.2016 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
112 6.1.01 PCDD a PCDF po prepočte na toxický ekvivalent (I-TEQ) GC-MSD / MSD STN EN 1948-1 až 3 01.09.2006 0,004 ng/m3
f2 SM P/P 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
113 6.3.02 benzo(a)pyrén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005 0,00025 mg/m3
f3 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,
114 6.3.05 dibenzo(a,h)antracén GC-MSD HPLC-UVD STN ISO 11338 01.11.2005 0,00025 mg/m3
f3 SM P/F 24.03.2014 Ing. Miroslav Boroš
Ing. Ignác Kožej
Ing. Jaroslav Smolej
Ing. Eva Jusková,
Ing. Katarína Jusková,